Arita Baaijens doorkruiste verschillende keren de woestijn van Noord-Darfur, per kameel en in gezelschap van nomaden. Ze besefte niet dat de regio korte tijd later onherkenbaar zou veranderen. ‘Ik begreep dat loyaliteit aan de stam onderdeel uitmaakt van een overlevingsstrategie.’

‘Vluchten,’ antwoordde Fadlallah resoluut op de vraag wat een echtbreker deed als hij werd betrapt. Een minnaar die wegrende, toonde respect voor de heer des huizes. Hij kreeg misschien een klap en er werd geschreeuwd, maar dat was alles. Met stekende blaren en broekspijpen vol venijnig prikgras hield ik gelijke tred met mijn gids Fadlallah om maar niets van zijn woorden te missen. De nerveus voortstappende wiskundeleraar uit de Meidobbergen had zijn eindexamenklas in de steek gelaten om mij door zijn stamgebied te loodsen en hij sprak net zo makkelijk over het liefdesleven als over kamelendieven. Dat hij, gewezen moedjahedien en aanhanger van moslimfundamentalist Hassan el-Turabi, mild oordeelde...