Daniel Ellsberg – die van de Pentagon Papers – is sinds zijn geruchtmakende vertrek uit Amerikaanse overheidsdienst een soort rondreizend ambassadeur van de internationale ban-de-bombeweging geworden. In tegenstelling tot tal van andere ambassadeurs blijkt hij niet alleen uitstekend geïnformeerd, maar wil hij zijn informatie bovendien best spuien.

Uit het archief (3 januari 1981) – een interview met Daniel Ellsberg, de klokkenluider van de Pentagon Papers. Over deze Papers en de rol van The Washington Post bij de onthulling verschijnt 1 februari de film The Post van Steven Spielberg.

‘Als er één militair is die ik in staat acht de macht over te nemen,’ zegt Daniel Ellsberg, ‘is het Alexander Haig.’ Het gesprek gaat over Ronald Reagans eerste keus als minister van Buitenlandse Zaken.

Ellsberg: ‘Ik heb veel contact met mensen die hem persoonlijk goed kennen. Alexander Haig is de meest cynische, meest ambitieuze en meest ondemocratische militair in Amerika....