Hansje Brinker in de wereldpolitiek

Vergunt u mij een ogenblik stil te staan bij de toekenning van de Nobelprijs voor de Vrede. Het komt me als een bijzonder spijtige ontwikkeling voor dat onze Scandinavische vrinden – die, als u mij toestaat, hooguit een figurantenrol in het Grote Wereldgebeuren spelen – met hun prijs lijken te suggereren dat feminisering de oplossing biedt voor de toestand in de wereld. Wel, waarde luisteraars, ik ontken zeker niet dat de Dames Thatcher, Golda Meir, Indira Gandhi, alsook onze eigen Oranjevorstinnen enigermate hun mannetje stonden tussen historische staatslieden als Helmuth Kohl, Henry Kissinger, generaal Charles de Gaulle en, vooruit: Joseph Luns. Maar het gaat toch bepaald te ver om nu de deur van de mondiale politiek open te zetten voor jonge, onervaren en door idealen verblinde vrouwen uit ontwikkelingslanden! En, dames en heren luisteraars, verwijt u mij nu niet dat ik bevooroordeeld ben jegens het zuidelijk halfrond! Met permissie, ook de...