In Amerika ga ik altijd even naar de bioscoop. Niet vanwege de popcorn en de megabekers Diet Coke maar in de hoop die prachtige reclamefilm van Harley-Davidson te zien. Een bejaarde hippie rijdt – zijn grijze haren wapperend in de wind – een steile heuvel op en af. Tekst: ‘We’re not over the hill yet.’

Een normale boodschap in een land dat van senioren verwacht dat ze tot op hoge leeftijd een handje blijven helpen als baliemedewerker van de bibliotheek of bij de kassa in de Wal-Mart. Een land dat 50-plussers niet afschildert als een ‘grijze plaag’ van nietsnutten die van de jongeren profiteren (NRC Handelsblad van 14 april 2007) of ‘hangouderen, met of zonder rollator’ die het verkeer op straat hinderen en de vooruitgang van de economie blokkeren (de Volkskrant van 17 november 2005).

Nederland weet bij benadering niet hoe het met zijn oudere werknemers moet omgaan. Tot voor kort gold dat ze tegen hun zestigste uit het zicht moesten zijn verdwenen. De...