In het dossier atoomstroom betoont minister Verhagen zich opnieuw een meestermanipulator.

Of het nu uit piëteit of opportunisme is, het debat over kernenergie in de Kamercommissie Economische Zaken is uitgesteld tot 21 april. Maar in een lange brief waarin hij antwoordt op vele Kamervragen laat minister Verhagen alvast zien dat de nucleaire ramp in Fukushima voor hem geen lesje in nederigheid is.

Neem de kwestie van het kernafval. Dat kunnen we veilig in diepe aardlagen wegstoppen, vindt Verhagen. Dat montere standpunt ontleent hij aan een rapport uit 2001 van de Commissie Opberging Radioactief Afval. Waar staat dat dan? vroeg GroenLinks. Sluw pikt Verhagen er een passage uit waaruit blijkt dat zelfs in het geval van verwaarlozing van de mijn waarin het meer dan honderdduizend jaar gevaarlijke spul ligt opgeslagen maar een fractie van de straling vrijkomt waar we van nature aan zijn blootgesteld. Wat hij verzwijgt is dat de commissie het ‘verkennende karakter’ van haar...