Elektriciteit is in Costa Rica volledig groen, maar de rest van de energie (olie) is nog altijd smerig. Nee, het is toch geen goed voorbeeld voor Nederland.

Kijk, het kan dus wel: alle elektriciteit schoon en hernieuwbaar. Costa Rica draait al meer dan twee maanden op honderd procent groene energie. Geen enkel ander land is dit ooit gelukt. Over enkele decennia moet elk land fossielvrije stroom hebben willen we de klimaatverandering enigszins binnen de perken houden. Wie weet schrijven geschiedenisboeken ooit dat de groene revolutie in Costa Rica voor het eerst gestalte kreeg. Een toevalstreffer is het record niet, want vorig jaar verzorgde in Costa Rica de natuur al driehonderd dagen alle elektriciteit en zwegen de kolencentrales. Van dit soort cijfers kunnen de meeste landen alleen maar dromen – niet in de laatste plaats Nederland, waar het aandeel hernieuwbare energie nog geen zes procent is.

Het record van Costa Rica deed groene vorsers wereldwijd opveren. Het land voert al...