De jongen had zijn tafeltje uitgeklapt en daarop uitgestald wat hem van Utrecht naar Eindhoven bezig moest houden: koek, boek, koffie, netbook, smartphone. Hij sloeg het boek open bij het begin. Het was Enquist, maar niet haar laatste. Mooi, dacht ik belegen, zo’n joch leest en goed ook. Maar nog voordat hij de eerste bladzijde had omgeslagen, dwaalde zijn blik naar zijn mobieltje. Een klik, een scroll, terug naar het boek. OnĀ­midĀ­dellijk kwam het mobieltje weer tussenbeide. Nog voordat Enquist goed en wel de kans kreeg het woord tot hem te richten, sloeg hij het boek dicht en trok hij een studiemap neurologie tevoorschijn.

Hij zal dan wel weten hoe onze hersenen zich naar de technologie hebben gevormd. Vast kent hij het boek The Shallows: What the Internet is Doing to Our Brains, waarin Nicholas Carr uitlegt dat we ons in een chronische staat van onderbreking bevinden. Onze hersenen hebben geen trek meer in contemplatie.

Dat is niet iets van de laatste tijd. In de prehistorie...