In 2004 verscheen het rapport ‘Op zoek naar normen voor het handelen van artsen bij vragen om hulp bij levensbeëeindiging in geval van lijden aan het leven’. Dit rapport kwam tot stand onder voorzitterschap van emeritus-hoogleraar klinische psychologie Jos Dijkhuis en was het resultaat van onderzoek dat op verzoek van artsenorganisatie KNMG was verricht. Aanleiding hiervoor was de kwestie Brongersma, waarbij huisarts Flip Sutorius in 2002 door de Hoge Raad werd veroordeeld voor hulp bij zelfdoding zonder straf.

De commissie-Dijkhuis stelt dat ‘het’ deskundigheidsgebied van de arts niet bestaat. ‘Daarom kunnen situaties van ‘lijden aan het leven’ niet per definitie binnen of buiten het medisch-professioneel domein worden geplaatst.’ Ze beveelt aan de deskundigheid op dit gebied verder te ontwikkelen, en doet daarbij een profetische uitspraak: ‘Ontwikkeling van die deskundigheid is van groot belang om een adequaat (hulpverlenings-)aanbod te kunnen formuleren...