Op 25 maart jongstleden berichtte Vrij Nederland over ‘het aan banden leggen’ van de Commissie-Davids. Dit heeft nu tot een Kamerdebat geleid, en de belofte van de regering om ‘misverstanden’ uit de weg te helpen.

Een aantal passages uit het protocol waaruit de bemoeienis van de regering kon worden afgeleid, worden geschrapt. Hoewel de vrijheid van de commissie-Davids nog steeds niet volledig is, en ook de garanties in het nieuwe Informatieprotocol niet waterdicht zijn geformuleerd, heeft de Commissie Davids nu meer armslag.