Wat minister Kamp een gesprek noemt, heet foltering of marteling bij anderen. De Geneefse Conventie heeft de omgangsvormen voor een stevig gesprek tussen krijgsgevangene en ondervrager vastgelegd. Diverse krijgsmachten in de wereld werken daarnaast met eigen instructieboeken en eigen wetgeving. Dat leidt tot eindeloze debatten over de interpretatie van het begrip marteling.

De bevoegdheden van een Nederlandse MIVD’er reiken niet verder dan die van een gewone politieman. Geweld en dwang zijn verboden. De Amerikaanse regering rekte de toegestane verhoortechnieken de laatste tijd stevig op: voor martelingen verzon het Witte Huis versluierende juridische termen. Na een lange campagne onder leiding van senator John McCain (zelf langdurig gemarteld in Noord-Vietnamese gevangenschap) leek het Congres vorig jaar eindelijk afstand te nemen van deze praktijken. Maar president Bush behield zich het recht voor om zelf te bepalen wanneer martelen nodig is.

In 2003, toen Nederlanders met...