Het is niet waar dat de bovenbazen niets leren: je hoort de kwartjes vallen.

Wat willen de bovenbazen in het bedrijfsleven? Niet veel goeds, zo menen velen van u, als ik uw mails en tweets goed begrijp. Bestuurders zijn graaiers, ijdeltuiten en machtswellustelingen. En het allerergst is dat ze helemaal niets hebben geleerd van de crisis.

Zou het? Het treft dat de boven ons gestelden net een voorstel op papier hebben gezet dat we kunnen beschouwen als een proeve van bekwaamheid voor hun leervermogen. Ik doel op de nieuwe editie van de code-Tabaksblat, de gedragscode voor Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen. Oud-Unilever-topman Morris Tabaksblat schreef de ‘Corporate Governance Code’ in 2003 om de kwaliteit van het bestuur van het bedrijfsleven te verbeteren. Goed bestuur betekent onder meer zorgvuldige besluitvorming, netjes verantwoording afleggen en luisteren naar de aandeelhouders.

Het is waar, de code-Tabaksblat heeft de crisis niet voorkomen, maar het is niet zo dat...