Biografie

Adam Zamoyski publiceerde in 2004 onder de titel 1812 een groots boek over Napoleons veldtocht naar Moskou. Mij verbaasde dat toen, want ik kende hem van een in 1979 gepubliceerde biografie van Chopin. Daarin wordt de componist neergezet als een fragiel, verwend, grillig genie dat weinig ophad met componerende tijdgenoten. Zelfs Beethoven beviel hem niet, Bach en Mozart waren zijn grote helden. Voor de muziek van Berlioz, Schumann, Liszt, Mendelssohn had hij nauwelijks een goed woord over. Omdat er, aldus Zamoyski in het voorwoord, sindsdien geen steekhoudende biografie is verschenen, en zijn boek al twintig jaar niet meer leverbaar is, ‘heb ik besloten tot een geactualiseerde editie waarin ik nieuw aan het licht gekomen materiaal heb verwerkt.’

Toch wijkt deze geactualiseerde editie, met het mooiste van Chopin op bijgevoegde cd, weinig af van het boek dat in 1979 verscheen. In deze levensbeschrijving waarin de muziek van Frédéric overigens nauwelijks aan bod komt,...