Biografie

Tachtig jaar geleden overleed Pieter Jelles Troelstra, sinds de oprichting van de SDAP (Sociaal-Democratische Arbeiders Partij) in 1894 drie decennia lang de leider van de Nederlandse sociaal-democratie. Waarom duurde het zo lang voordat zijn biografie verscheen? Een overstelpende hoeveelheid aan beschikbaar materiaal schrok tal van vakhistorici af, of liet hen onderweg stranden. De journalist Piet Hagen geeft hen nu het nakijken met zijn Politicus uit hartstocht, een boek met bijzondere kwaliteiten.

Hagen biedt een afgewogen portret van een hoogst gecompliceerde figuur. Hij schetst Troelstra als een man met uitzonderlijke talenten en grote tekortkomingen. Een visionaire redenaar met een magische aantrekkingskracht, maar ook een einzelg├Ąnger die op beslissende momenten zijn eigen emoties niet in bedwang had. Hagen geeft ons ook de man in zijn tijd. De figuur van Troelstra wordt overtuigend tegen de maatschappelijke en politieke achtergrond van Nederland geplaatst....