Uit het leven

Fred Bachrach, op 18 december op 95-jarige leeftijd in Londen overleden, was een Leidse hoogleraar Engelse Taal- en Letterkunde die zijn leven lang geijverd heeft voor meer aandacht voor de historische en culturele betrekkingen tussen Engeland en Nederland. En ook voor de zee die als metafoor beide landen scheidt. Als het even kon wilde hij in zijn eigen zeilboot naar Engeland varen. Hij was een groot geleerde, maar geen bijzonder groot zeiler. Dat maakte de reis des te spannender. Behalve boeken en geschriften nam hij ook altijd een schetsboekje mee; net als, ontdekte hij verrast, Engelands grootste schilder, William Turner, wiens schetsboek van een tocht naar Rotterdam hij in een archief terugvond. Ook Fred was een knap tekenaar. En evenals Turner raakte hij nooit uitgekeken op de zware luchten, de wilde golven, de zon en de mist. Zijn afscheidscollege in 1980 ging over De Storm van Shakespeare.

Alfred Gustave Herbert Bachrach werd op 9 december 1914, aan het begin...