Interview Marjorie Heins

Dat de Amerikaanse juriste, activiste en schrijfster Marjorie Heins, auteur van het standaardwerk Sex, Sin and Blasfemy, zich de afgelopen dertig jaar wijdde aan het aanvechten van censuur en censors was volgens eigen zeggen alleen op te brengen dankzij haar vermogen om overal de humor van in te zien. Wat is nu potsierlijker dan het verbieden van een gezagsondermijnend boek of een onzedig kunstwerk? Persoonlijk is ze allerminst gecharmeerd van het fenomeen pornografie, maar als principieel voorstandster van het recht op vrije expressie verleende ze menig gecensureerde pornograaf juridische bijstand. Ze nam het op voor grensverleggende theatermakers, schrijvers en cineasten.

Hebben censors per definitie ongelijk?

‘Heel lang was dat mijn standpunt, maar inmiddels denk ik daar genuanceerder over. Sinds eind jaren negentig bestaat de meeste censuur uit het schenden van copyright. YouTube verwijdert dagelijks tientallen clips die zonder toestemming van de...