Onder aanvoering van Sybrand Buma en Alexander Pechtold flirten de partijen volop met elkaar.

Bloeit er iets moois tussen het CDA, dé familie- en gezinspartij van Nederland, en het vaak door de christen-democraten verketterde D66?

Slikken de Democraten hun bezwaren in tegen de partij waarover wijlen Hans van Mierlo mismoedig zei: ‘Het CDA komt altijd terug, of het nu wint of verliest’? Zijn alle uitspraken die D66 deed over de weigerambtenaar, het verbod op godslastering en de zondagsrust wat het CDA betreft vergeven en vergeten? Het heeft er alle schijn van.

Vlak voordat het zomerreces begon, werd er volop met elkaar geflirt in het gebouw van het oude ministerie van Justitie waar Sybrand Buma en Alexander Pechtold hun burelen hebben. En niet alleen binnenskamers. In TROS Kamerbreed noemde Pechtold het CDA een ‘bestuurderspartij’ die door het paarse kabinet ten onrechte ‘op afstand werd gezet’. De D66-leider ontfermde zich over CDA-senator Hans Franken die het...