Soms voel ik me als een rechercheur die er maar niet in slaagt een grote bankkraak op te lossen. Sinds meer dan een jaar proberen collega Thijs Broer en ik te achterhalen welke ruzies achter de schermen vooraf gingen aan de dramatische val van het centrumlinkse kabinet Balkenende IV. Wie vond nou precies wat over de missie in Uruzgan? Frustrerend genoeg kost het ook twaalf maanden na dato de grootste moeite de waarheid boven tafel te krijgen. De lezing die het CDA van de gebeurtenissen geeft, blijft haaks op die van de PvdA staan. Op 21 januari schreef ik in ‘Haagse streken’ over de pogingen van de Amerikaanse ambassade om Wouter Bos onder druk te zetten.

De vicepremier had zich voor zijn doen uiterst rechtlijnig opgesteld, bleek uit de documenten die op WikiLeaks staan: de Nederlandse ISAF-soldaten moesten en zouden eind 2010 thuis zijn. Terwijl het CDA destijds de suggestie wekte dat met Bos binnenskamers wél over een vervolgmissie in Uruzgan viel te praten. ‘Wie...