De VVD is niet zo goed in het vinden van baantjes voor haar oud-bewindslieden. Rutte’s personeelsbeleid heeft meer weg van ordinaire vriendjespolitiek.

Van de grote politieke partijen is de VVD het minst goed in baantjesjagen. Dat is een oude Haagse wijsheid. CDA en PvdA – voortgekomen uit het maatschappelijk middenveld – weten altijd wel een raad of adviescommissie te vinden waar oud-bewindslieden en voortijdig gesneuvelde Kamerleden een nieuw begin kunnen maken.

De liberalen lopen achter als het gaat om contacten met vakbonden, onderwijskoepels, woningcorporaties en land- en tuinbouworganisaties. Ze zijn ook niet zo afhankelijk van protectie als de sociaaldemocraten en de christendemocraten. VVD’ers hebben het vaak op eigen kracht ver in het bedrijfsleven gebracht. Ze hebben minder belangstelling voor overheidsbaantjes dan anderen. Menig partijvoorzitter nam zich voor een databank aan te leggen van liberale kandidaten voor functies in het openbaar bestuur. Meestal...