Tijd van leven

Wat was uw slechtste tijd?

‘Dat was december 2005. Toen lag ik in het ziekenhuis in Uruguay. Ik was niet verzekerd, mijn administratie was een puinzooi, en ik was aangewezen op de openbare gezondheidszorg die gratis is. In Uruguay! Tel uit je winst! Dat waren oorlogstaferelen: het gebouw was naar de haaien, en ze hebben daar geen spullen. Naast mij lag een vrouw met vreselijke diarree, en de dokter kwam na een week aan mij vragen of ik ook diarree had, om uit te zoeken of het misschien besmettelijk was. Twee weken lag ik daar. Mijn oog kon niet meer open en ze wisten niet wat ik had. Er kwam nog een psycholoog aan mijn bed vertellen dat ik mijn oog niet open wílde doen. Lupe uit mijn boek heeft hetzelfde. Ik kon wel een nierziekte voor haar verzinnen, maar het is handiger om een ziekte te nemen waarvan je de diagnose kent. Het ergste was dat mijn ouders, die in Uruguay wonen, zich zo’n zorgen over mij maakten. Die dachten echt dat ik doodging.’

Wat was uw beste...