Wat kunnen campagnevoerders leren van de mooiste campagnejournalistiek?

Archetypen

De Amerikaanse schrijver Hunter S. Thompson schreef voor Rolling Stone over de presidentsverkiezingen in 1972, Nixon versus McGovern. Zijn artikelen zijn gebundeld in Fear and Loathing on the Campaign Trail ‘72. In het voorwoord van een nieuwe uitgave die in af ge slankte vorm op de website Slate is gepubliceerd, noemt journalist Matt Taibbi het boek de bijbel van de politieke journalistiek.
Volgens Taibbi hanteert nu nog bijna iedere politieke journalist de archetypen in het boek als blauwdruk voor nieuwe kandidaten. In de strijd tussen ‘villainous Nixon’ en ‘Christlike McGovern’ koos Thompson openlijk voor McGovern. Wat Fear and Loathing volgens Taibbi zo pijnlijk leuk maakt, is dat Thompson de presidentscampagnes als decor gebruikte voor zijn zoektocht naar eerlijkheid. ‘Het is nu waarschijnlijk erger dan het in Hunters dagen was, maar de Amerikaanse presidentsverkiezingen zijn wel de...