Portret / Berlusconi en zijn geheime helden

Als de naam Berlusconi buiten Italië opduikt, is het meestal naar aanleiding van een nieuw schandaal in het aan schandalen zo rijke leven van Il cavaliere (‘de ridder’). Zijn autocratische optreden, zijn opvatting dat de staat moet worden geleid als een bedrijf, zijn financiële malversaties, zijn kritiek op de rechterlijke macht, zijn onbezonnen uitspraken over de ‘zongebruinde huid’ van Obama en over de nutteloosheid van het Italiaanse parlement, zijn belangenverstrengelingen, zijn (vermeende) verho udingen met veelal piepjonge vrouwen en zijn voornemen om op de kieslijst van zijn partij voor het Europees Parlement vooral showgirls te plaatsen, maken hem in heel Europa verdacht.

Als je gerenommeerde kranten als La Repubblica leest, verbaast het je dat Silvio Berlusconi nog zo veel sympathisanten heeft. De commentaren in de dagbladen die niet tot het Berlusconi-consortium behoren, zijn voornamelijk negatief. Alles wat Berlusconi zegt of...