Column

Vietnam? Daar is het toch allemaal mee begonnen? Dat vroeg iemand toen ik vertelde over het veertigjarig jubileum van het Me­disch Comité Nederland-Vietnam. Inderdaad, in 1968 begon het. Dat was het jaar dat de tegen­spraak doorbrak, in de Verenigde Staten, in Europa en ook in Nederland. Tegenspraak tegen autoriteiten, op tal van gebieden. Voor velen gold het verzet tegen de Amerikaanse Vietnam-politiek als katalysator.

Het verzet nam verschillende vormen aan: demonstraties, teach-ins, inzamelingen, actiecomités. Het Medisch Comité verschafte hulp in de vorm van medicijnen en medische instrumenten, verscheepte een ziekenhuis, onderhield contacten met Vietnam, gaf informatie over de situatie daar en oefende politieke druk uit op de regering om zich van de Ame­ri­kaan­se politiek te distantiëren.

Dat actiemodel is destijds wijd en zijd toegepast. Voor vele landen werden comités opgericht: het Angola-comité, het Palestina-comité, het Chili-comité, enzovoort. Het...