Met een gehaast ‘ik moet nu echt weg en ik bel je morgen zodra we in Dili zijn’ beëindigde Sander Thoenes maandagavond 20 september het overleg over zijn verslaggeving uit Oost-Timor. Wij moesten ons niet ongerust maken als hij moeilijk te bereiken was, hij zou om de batterijen te sparen zijn mobiele telefoon slechts af en toe aanzetten. ‘Maar ik bel je hoe dan ook.’

Dat ene telefoontje van hem kwam niet meer.

Kort na aankomst stierf hij in een buitenwijk van Dili een snelle, gewelddadige dood. Voor zijn familie en vriend is een zwaarder verlies niet denkbaar en wij rouwen met hen mee. De internationale en nationale reacties – van VN-secretaris-generaal Kofi Annan en minister-president Wim Kok – worden door de familie van Sander Thoenes, maar ook door de Financial Times en Vrij Nederland als hartverwarmend beschouwd.

Voor kranten en weekbladen als de Financial Times en Vrij Nederland is de gewelddadige dood van een buitenlands correspondent – en dat was Sander Thoenes met volle...