Strip

Er wordt weinig tijd verspild in het eerste album van Haas, een nieuwe oorlogsstrip van schrijver Rob van Bavel en tekenaar Fred de Heij. De lezer valt meteen in het begin al in een spannende achtervolging door een Duitse patrouille van drie Joodse vluchtelingen en een verzetsstrijder in de Biesbosch. Een van de Joden offert zich op, zodat de anderen veilig het nabijgelegen dorp Drimmelbergen bereiken.

Daar worden ze opgevangen door pastoor Vanderlinden, die onder ?de schuilnaam Haas verzetswerk pleegt. In zijn speciaal aangepaste auto, die onder meer verborgen wapens en een geheim compartiment bevat, worden de vluchtelingen – een uit de kluiten gewassen rabbijn en een klein meisje – het dorp uitgesmokkeld.

Onderweg komen ze weer in de problemen en begint andermaal een wilde achtervolging door een vrachtwagen vol schietgrage Duitsers. Het wordt er allemaal niet beter op als blijkt dat zowel de pastoor als de rabbijn weigeren geweld te gebruiken, terwijl de...