02-08-2008
Door Ko Colijn

De vangst van Radovan Ka­rad­zic maakt de vraag weer actueel welke van de twee waarden voor moet gaan: recht of orde. Gelukkig liggen die twee meestal in elkaars verlengde, maar op cruciale beslismomenten moet je soms op het een gokken om het andere te bereiken. Gelijk oversteken blijkt zelden op te gaan.

Een collega-columnist pleitte er vorig jaar in Trouw voor om de eis aan Belgrado, om Mladic naar Schevenin­gen te brengen voordat er over toetreding tot de Europese Unie gepraat zou kunnen worden, los te laten. Geen geze­den­preek, het was voor de orde in Europa belangrijker om Ser­vië binnen boord te houden. Het land dreigde toch al verloren te gaan omdat het toen ook nog eens op het punt stond Kosovo te verliezen. Minister Verhagen volgde die lijn niet en bleef op het standpunt eerst-uitlevering-dan-praten staan. Ook nu vind hij dat Servië geen halve, maar een hele draai moet maken en dat toetreding pas aan de orde is als ook Mladic in...