De nadagen van Europa

Karel de Grote is onbetwist de oer-Europeaan. In onze tijd is er een prijs naar hem genoemd die uitgereikt wordt aan degene die met hart en ziel de Europese eenwording heeft bevorderd. Dat de geesten zich op hem hebben kunnen verenigen, komt omdat hij zowel in Frankrijk als in Duitsland een held is; hij was degene die voor het eerst hardhandig een staat op de kaart heeft gebracht die met een beetje goede wil op het huidige verenigde Europa lijkt. Niet dat daarvoor destijds de Europese gedachte over hem of over zijn onderdanen vaardig was geworden, zijn inspanningen waren erop gericht Romeins keizer te worden. Rome was het voorbeeld. En dat zou niet voor het laatst zijn in Europa. Eigenlijk is Europa niet voor te stellen zonder Rome, ware het niet dat bijna de helft van de Unie nooit deel heeft uitgemaakt van het Romeinse Rijk.

Ons Europa is de schepping van oude cartografen die op grond van een antieke Griekse overlevering argeloos een lijn langs de Oeral...