Ja, de dader heeft het gedaan, daar is geen speld tussen te krijgen. Maar als deze Breivik een Saoedische moslim was geweest, en geen hoogblonde Noor die zich deel voelt van de Orde der Tempeliers, zouden we met nog meer argwaan kijken naar het ‘gedachtegoed’ waarop hij zich beroept, en de denkers en auteurs die hij tot zijn medestanders rekent. Het is waar, de schrijver kan zichzelf geen publiek uitzoeken, de politicus heeft nooit helemaal in de hand wie zijn volgelingen worden. Het gaat daarom niet aan Wilders medeverantwoordelijk te maken voor de terreur in Noorwegen, maar ik ben het eens met Paul Brill (de Volkskrant), die schrijft: ‘Zoals moslimorganisaties een extra verantwoordelijkheid dragen als het gaat om het afwijzen van islamitisch terrorisme, zo mag van Geert Wilders en de zijnen worden verwacht dat zij zich ondubbelzinnig distantiëren van de Breiviks van deze wereld. Niet slechts per eenmalige tweet.’

Ik lees nu de hele tijd dat die Breivik een...