Nussbaum en de wetenschap

De democratieën van deze wereld worden ernstig bedreigd. Nu eens niet door de islam, maar van binnenuit. De Amerikaanse filosofe Martha Nussbaum noemt de verwaarlozing van de geesteswetenschappen ‘een wereldwijde crisis in het onderwijs’. Volgens Nussbaum zijn de alfavakken namelijk van levensbelang voor de democratie. Om die te laten voortbestaan, moeten burgers zich blijven oefenen: In kritisch denken (daarbij zijn lessen in filosofie bijvoorbeeld onmisbaar), in het vermogen hun eigen plaats in de wereld te kennen (ziehier het belang van geschiedenis en vreemde talen) en zich te kunnen verplaatsen in een ander (bijvoorbeeld door het bestuderen van kunst en literatuur). Je komt er niet, schrijft Nussbaum, met ‘landen vol technisch opgeleide mensen die niet weten hoe ze kritiek op het gezag kunnen leveren’.

Als we niet oppassen, zo luidt het doemscenario dat Martha Nussbaum schetst in haar boek Niet voor de winst, zullen er vanuit de klaslokalen en...