Beschouwing / Gerard Reve klinkt door in debuut achterneef

Van vader op zoon, zo gaat het nog steeds vaak in het notariaat, onder artsen, advocaten, tandartsen en garagehouders, maar bij schrijvers zie je het niet regelmatig. Al zijn er uitzonderingen: Kingsley en Martin Amis, Heere Heeresma senior en junior. Je kunt gevoeglijk stellen: hoe groter de schrijver, des te verlammender het voor zijn kroost is in zijn voetsporen te treden.

Jonathan van het Reve is drieëntwintig, van dezelfde leeftijd als zijn oudoom Gerard toen die debuteerde. Zijn prettig oneerbiedige grootvader Karel had dergelijke pseudo-symboliek vast direct, met veel pret, ontzenuwd.

Hoe kun je zulke voorzaten, de legendarische romancier en de desavouerende essayist, ooit overtreffen? Dat kan dus niet. Moet je daar dan aan voorbijgaan, doen alsof je neus bloedt en gebruik maken van een pseudoniem, zodat je af bent van de obligate vergelijkingen, die naar verwachting in je nadeel zullen uitvallen? Van het Reve kiest...