Economie

‘Dit wekt de indruk dat u de kant kiest van Drummond en haar medeplichtigen en niet die van mijn cliënten, de honderden Colombiaanse slachtoffers van Drummonds mensenrechtenschendingen.’ In zijn brief van 4 februari, gericht aan Maxime Verhagen, Mark Rutte en Uri Rosenthal, windt Terrence Collingsworth er geen doekjes om. Hij verwijt de Nederlandse regering dat ze de waarheid rond de ‘bloedkolen’ uit de mijnen van het Amerikaanse kolenbedrijf Drummond niet onder ogen wil zien.

Collingsworth (54), advocaat in Washington, treedt al decennia op tegen Amerikaanse bedrijven die in landen als Colombia, Nigeria en Indonesië mensenrechten zouden schenden. Lang werden hij en zijn collega Dan Kovalik wat meewarig aangekeken, totdat in 2007 Chiquita moest bekennen dat het paramilitairen had ingehuurd om zich te ontdoen van lastige arbeiders. Tientallen schadeprocedures waren het gevolg. Collingsworths naam was in één keer gevestigd: ‘Tot we zaken als deze begonnen, dachten...