Op bladzijde 84 en 85 van het Rapport Commissie Van Onderzoek Besluitvorming Irak bespeurt de commissie-Davids dat tijdens de brainstormsessie op het ministerie van Buitenlandse Zaken waar de lijn werd afgesproken waarlangs Nederland zou opereren, sprake was van ‘een zekere achteloosheid, (…) zo is er geen verslag gemaakt van de brainstormsessie (….) de deelnemers herinneren zich weinig behalve dat het er heel informeel aan toeging.’

Wat de commissie niet wist, is dat er tijdens de brainstormsessie door tenminste een van de aanwezigen wel gedroedeld is.

Column Micha Wertheim