In zijn H.J. Schoo-lezing afgelopen maandag zei Sybrand Buma dat hij ‘boze burgers’ maar een vreemd etiket vindt voor mensen die naar plattere televisieprogramma’s kijken, lager onderwijs genieten en een wat minder highbrow culturele smaak hebben dan tevreden burgers. Ze zijn hun gemeenschap en identiteit kwijtgeraakt, het idee thuis en geborgen te zijn, en hebben het gevoel dat de elite er met hun vrijheid en gelijkheid vandoor is gegaan en het aan nieuwkomers heeft overhandigd, samen met hun kans op een baan. Maar die boze burgers moeten we volgens de CDA-leider niet zien als een afwijking van de norm, maar juist als normale Nederlanders.

Die ochtend hadden mannen met bivakmutsen xenofobe leuzen staan schreeuwen op het dak van een islamitische school in Amsterdam. Aan de gevel hing een spandoek: ‘Wie islam zaait, zal sharia oogsten,’ vrij naar een uitspraak van arabist Hans Jansen. Optimisten zagen misschien twee ontspoorde, extreem-rechtse individuen die schoolgaande...