Houtkaden, tiendwegen en rietkragen doorsnijden het veenweidege­bied de Lopikerwaard. Het in de streekromans van Herman de Man vereeuwigde landschap tussen Hollandse IJssel en Lek is een van de mooiste gebieden van het Groene Hart. Een prachtig plekje voor luxe huizen, vindt de vereniging van projectontwikkelaars Neprom. Ze mijmert over een rustiek rivierdorp in de uiterwaarden van de Hollandse IJssel. ‘In een compacte opzet met smalle steegjes en binnenpleintjes en omringd door stenige wandelkaden met fraaie uitzichten op de rivier kan hier een woonmilieu worden gerealiseerd dat kan concurreren met dat van de geliefde vestingstadjes langs de Linge en de Vecht.’

Deze vergezichten schetst Neprom in de ‘investeringsvisie’ die ze deze week op de manifestatie Het Groene Hart in uitvoering presenteert. In de Randstad bestaat volgens de projectontwikkelaars een grote behoefte aan ‘luxe woningen voor de hoogopgeleide, vaak internationaal georiënteerde beroepsbevolking’. Als...