‘Een werkloze aan een vaste baan helpen, kost 537.000 euro’, kopte de Volkskrant afgelopen week op de voorpagina. Ruim een half miljoen per werkloze! De boze reacties waren niet van de lucht.

Op de website van de krant verscheen een – ietwat suggestieve – peiling met de vraag: ‘Ruim een half miljoen euro. Zoveel kost het om één langdurig werkloze van overheidswege aan een baan te helpen. Is dat nog de moeite waard?’ Negen­tig procent van de lezers vond van niet.

In de Tweede Kamer, waar de commissie Sociale Za­ken en Werkgelegenheid diezelfde donderdagmorgen bijeen was om de gebrekkige effectiviteit van het reïntegratiebeleid te bespreken, domineerde de half miljoen het debat. Ook hier verontwaardiging alom.
Niemand die zich afvroeg of het cijfer wel klopte. Dat is jammer, maar begrijpelijk. De half miljoen komt namelijk uit schijnbaar betrouwbare bron: het eerste rapport van het Col­le­ge voor Ste­de­lijke Innovatie, een adviesclub bestaande uit zeven...