Duidelijk wordt ook dat rechts verantwoordelijk is voor de meeste recente, grootschalige toestroom van immigranten. Onder het bewind van Jan Peter Balkenende werden namelijk de beperkingen op de arbeidsmarkt voor Oost-Europese werknemers opgeheven, waardoor Nederland er tienduizenden nieuwe immigranten bij kreeg. Kortom, zo concludeert Sargasso: rechts heeft kilo’s boter op het hoofd.