Het is ‘zeer onwaarschijnlijk’ dat ABN Amro-topman Gerrit Zalm ooit een bonus krijgt. Dat zegt minister van Financiën Wouter Bos in het kerstnummer van Vrij Nederland, dat vanaf heden verkrijgbaar is.

Toen Zalm vorig jaar aantrad als bestuursvoorzitter werd hem een bonus beloofd als hij de bank met winst zou weten te verkopen. Nu zegt Bos: ‘Het is ontzaglijk veel moeilijker geworden om de bank met zoveel winst te verkopen dat Gerrit Zalm er een bonus aan overhoudt’.

Bos liet Scheringa bungelen
Bos zegt in het interview ook dat hij weigerde zijn mobiele telefoon op te nemen toen Dirk Scheringa hem in oktober herhaaldelijk belde om de ondergang van DSB-bank te voorkomen. ‘Telkens als Scheringa me belde, heb ik zijn boodschap doorgegeven aan medewerkers van mij op het ministerie. Ik vond het verstandig hem op afstand te houden.’

Volgens Bos is zijn persoonlijke verhouding met Scheringa altijd goed geweest. ‘Maar het échte slachtoffer is niet Dirk Scheringa. Dat waren...