Economie / De terugkeer van het Keynesianisme

Weinig economen worden geassocieerd met een -isme. Karl Marx is een bekend voorbeeld. Het marxisme is echter buiten Cuba en Noord-Korea op zijn retour. Met de erfenis van John Maynard Keynes (1883-1946) gaat het aanmerkelijk beter. Het keynesianisme beleeft een indrukwekkende revival.

In de jaren vijftig, zestig en zeventig van de vorige eeuw domineerde het keynesianisme het macro-economische overheidsbeleid in de westerse wereld. De overheid was druk in de weer de economie in het gareel te houden met behulp van anticyclisch begrotingsbeleid. In tijden van laagconjunctuur schrijft het keynesiaanse recept voor dat de effectieve vraag moet worden gestimuleerd met behulp van extra overheidsuitgaven. Het oplopende begrotingstekort kan vervolgens weer worden goedgemaakt in jaren van hoogconjunctuur.

Deze vorm van staatsinterventie is vanaf de jaren tachtig in de vorige eeuw uit de mode geraakt. In de context van de neoliberale revolutie van...