Een baksteen is een investering waarvan je weet dat je er niks meer aan hebt. Zoals het zoeken naar nieuwe olie en gas. De overheid is er kampioen in.

Bakstenen: als je een beetje oplet zie je ze overal. En dan heb ik het over de bakstenen die opduiken op de financiële balansen van bedrijven en overheden: investeringen waarvan je nu al kunt voorspellen dat die niet meer te gelde gemaakt kunnen worden, waar je dus verlies op gaat lijden. Zoals geld steken in de zoektocht naar nieuwe fossiele energiebronnen, terwijl je op je vingers kunt natellen dat die olie, gas en kolen niet meer verbrand gaan worden. Tenminste: als we ons aan de noodzakelijke afspraken willen houden om de aarde niet verder op te warmen.

De metafoor van de bakstenen dook in de energiesector ergens op in de jaren negentig. Elektriciteitscentrales in Nederland waren gewoon nog eigendom van provincies en gemeenten, maar zouden zoals zoveel nutsbedrijven worden geprivatiseerd. Gezamenlijk waren de stroomproducenten...