Reportage / Boerenrevival

Halfweg tus­sen Groningen en Beerta slingert de Uiterburen het achterland in. Langs de oude weg staan enkele imposante Old­ambster-boerderijen. Het lijken poppenhuisjes, naast de koeienstal van maatschap Bos die zich aan de oostelijke einder aftekent. In 2003 hebben vader Tonny (53) en zoon Wim (26) de stal laten bouwen. Toen Bos jr. van de Hogere Agrarische School kwam, boerde zijn vader even verderop. ‘Daar zaten we klem,’ vertelt Wim aan de keukentafel van zijn kloeke nieuwbouwhuis pal naast de stal. ‘Binnen honderd meter waren zeven woningen. We hadden dik zeventig koeien, en dat was het. De stallen waren hard aan renovatie toe. De meest rigoureuze optie was verplaatsen en meteen twee keer zo groot.’ Die verdubbeling hebben ze nog maar net achter de kiezen, of de plannen voor een volgende schaalsprong zijn al in de maak. ‘We willen een stal voor het jongvee bijbouwen en de huidige helemaal volzetten met melkkoeien. De tekeningen zijn bijna...