Een Noorse journaliste schreef een bestseller over een familie in Kaboel. De familie klaagt haar nu aan.

In de lente van 2002, vlak na de verdrijving van de taliban, verbleef Åsne Seierstad drie maanden lang ten huize van een Afghaanse extended family. De Noorse oorlogscorrespondente – ze verwierf ook in Nederland enige bekendheid door haar NOVA-optredens tijdens de val van Bagdad in 2003 – wilde het alledaagse leven in Kaboel beschrijven, van binnenuit.

Dat deed ze met open vizier en naar eigen zeggen met instemming van alle betrokkenen. ‘Als ze wilden dat ik ergens niet over schreef, dan zeiden ze dat.’ Ze goot haar verhaal in ‘een literaire vorm’, aldus haar verantwoording, ‘maar het is gebaseerd op ware gebeurtenissen die ik zelf heb meegemaakt of die ik gehoord heb van degenen die ze hebben beleefd’.

Haar logeerpartij resulteerde in De boekhandelaar van Kaboel. Onder veel meer schetst ze daarin hoe de liberale, beminnelijke boekverkoper zich binnenshuis gedroeg als een...