Zo ging het er in 1961 aan toe op het Boekenbal.

Boekenbal 1961 – YouTube
Als éen filmpje duidelijk maakt dat Nederlandse schrijvers vroeger een réden hadden om zich als belhamels, Pietje Bels en antagonisten te gedragen, dan is het dit verslagje wel. Wat een getut op het Boekenbal dat Koningin Juliana in 1961 bezoekt! Wim Kan (prachtig shot van Corry Vonk op de achtergrond!) die als een lullige oom op een verjaardag de experimentele dichters belachelijk maakt. Serieuze koppen van de balgasten die belachelijk dansen. En staat Harry Mulisch er ook op? Ja, Harry Mulisch stond er ook al op.