Boekhandel

In de boekenbranche bestaan slechts twee constanten: de schrijver en de lezer. Alles wat daartussen zit en zich bemoeit met opmaak, drukken, distributie, opslag, webwinkels, etalages of uitlenen, is inwisselbaar. Het is nooit anders geweest.

Neem het beroep ‘uitgever’, dat bestaat pas een kleine tweehonderd jaar. Daarvoor was het gebruikelijk dat een handelaar in boeken behalve de opmaak, correctie en het drukken, ook de verkoop in zijn eigen winkel ter hand nam. Toen in de loop van de negentiende eeuw de taken zich uitkristalliseerden en het uitgeven en verkopen twee aparte beroepen werden, werd het risico op elke uitgave gedeeld. De uitgever moest investeren in zijn fonds, de boekverkoper moest investeren in zijn voorraad en beiden hoopten daarop te verdienen. Zo zie je vanaf eind negentiende eeuw het gevecht om de winst en dus commercie in het boekenvak opbloeien. Maar nu de markt voor boeken krimpt, wordt er op schakeltjes in de keten bezuinigd, om de winst met zo...