Non-fictie / Islam en de Grieken

De islamitische wereld van Noord-Afrika en het Nabije Oosten verkeert in een diepe malaise. Zij die daar de armoede zijn ontvlucht en naar Europa zijn getrokken, zijn in de westerse wereld maar al te vaak tweederangs burgers geworden met een geloof waarmee niemand veel mee op blijkt te hebben. Hun zaakwaarnemers en sympathisanten proberen hun een hart onder de riem te steken door troostend te beweren dat zij de westerse wereld de kennis en inzichten van de Grieken hebben geschonken, die men in het barbaarse Europa had vergeten, maar in de islamitische wereld vol respect waren bewaard. Toen Pim Fortuyn – of een van zijn politieke nazaten – beweerde dat de islam achterlijk was, werd hij dan ook woedend tot de orde geroepen. In NRC Handelsblad werd zelfs beweerd dat zonder de zegeningen van de islamitische cultuur er van een Renaissance geen sprake zou zijn geweest.

Dit soort kwesties vind je niet alleen in Nederland maar ook, en met groter hevigheid,...