Reportage / Jacht op conflictmineralen

Met een kopje warme thee nestel je je achter je bureau. Je klikt een paar keer op de muis van je laptop en daar vlieg je de virtuele wereld al over. Geen seconde denk je eraan dat achter het strak vormgegeven scherm van je computer ook een echte, tastbare wereld schuilgaat. Dat er metalen in zijn verwerkt uit verre windstreken die in smerige mijnen onder vaak erbarmelijke omstandigheden zijn gedolven. Grote kans dat er ook conflict- of bloedmineralen uit Oost-Congo in zitten. De delfstoffen zijn een belangrijke inkomstenbron van gewapende groepen die elkaar bestrijden in een bloedige burgeroorlog die al miljoenen doden vergde. Geen land ter wereld herbergt zo veel van deze bodemschatten als Congo. Maar van de opbrengsten blijft voor de lokale mijnbouwers, vaak kinderen, maar een grijpstuiver over. Bij vrijwel alle mijnen zorgen rebellengroepen en het onbetrouwbare Congolese leger voor grote veiligheidsproblemen. De FDLR, het rebellenleger van...