Drie feiten over inkomensongelijkheid streden vorige week om de aandacht, en met elkaar kunnen ze dienen als lakmoesproef voor het gelijkheidsdenken. Eerst de vragen, dan de antwoorden.

Vraag 1: Wilt u in Nederland meer of minder inkomensongelijkheid, of bent u daarin neutraal?

Vraag 2: Dezelfde vraag, maar dan voor de hele wereld.

Vraag 3: Heeft u met uw antwoorden het beste voorgehad met uzelf of met anderen?

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) publiceerde vorige week vast een paar hoofdstukken uit de periodieke World Economic Outlook, waaronder een hoofdstuk getiteld Globalization and Inequality. Het vaderlandse Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) publiceerde data over de inkomensongelijkheid in Nederland én gegevens over de voorkeuren terzake van de Nederlandse bevolking. De uitkomst in een notendop: in Nederland is de inkomensverdeling de afgelopen jaren gelijk gebleven, terwijl een meerderheid van de bevolking een voorkeur heeft voor nog meer gelijkheid. In de...