Henk Bleker vond in Duitsland twee ‘prominente wetenschappers’ die zijn besluit rechtvaardigen de Hedwigepolder te sparen. Echt?

Ik heb echt gelijk, internationale experts hebben het nu voor eens en altijd bewezen. Aldus Henk Bleker in de brief die hij vrijdag schreef aan Janez Potocnik.

Onze staatssecretaris van handel, landbouw, innovatie en, o ja, natuur had in oktober danig op zijn kop gekregen van de eurocommissaris van milieu. De plannen die Bleker heeft bedacht als alternatief voor het onder water zetten van de Hedwigepolder deugden volgens Potocnik niet. Die ontpoldering sprak Nederland in 2005 met Vlaanderen af om de schade aan de natuur door de verdieping van de Westerschelde te compenseren. Maar landbouwgrond verzuipen, dat druist in tegen het Zeeuwse sentiment. Jarenlang verzette oud-premier Balkenende zich tegen de ontpoldering. Nadat een trits commissies had geoordeeld dat het echt niet anders kon, legde hij eind 2009 het hoofd in de schoot. Tot verbijstering...