Natuur

Waar landbouwgrond moeten wijken voor water, trekt Henk Bleker ten strijde. Het kabinet geeft geen sou meer voor natte natuur, schreef de staatssecretaris van Landbouw aan de Kamer. Ontpoldering mag alleen nog als het de waterveiligheid dient, niet om nieuwe natuur te scheppen. Na een wanhopige zoektocht besloot het vorige kabinet dat er echt geen andere mogelijkheid was dan de Zeeuwse Hedwigepolder bij wijze van natuurcompensatie voor het uitbaggeren van de Westerschelde onder water te zetten. Maar Bleker voegde een nieuwe aflevering aan de soap toe door aan te kondigen dat in juni het zoveelste onderzoek naar alternatieven verschijnt. Op werkbezoek in Zeeland zei hij: ‘Ik heb helemaal niets met het onder water zetten van landbouwpolders.’ Zijn verdriet over het opgeven van eerlijk boerenland gaf hij in de Volkskrant een persoonlijk tintje door te verwijzen naar zijn Heimat. ‘We hadden in Groningen het project Blauwe Stad. Daar lag een terrein van tweehonderdvijftig...