Film

Met Inferno ontsluit Serge Bromberg, samen met zijn Roemeense co-regisseur Ruxandra Medrea, een fascinerend project van de Franse regisseur Henri-Georges Clouzot, L’enfer, waarmee die in 1964 aansluiting zocht bij de jonge regisseurs van de revolutionaire nouvelle vague. Niet door hun losse, moderne filmstijl te kopiëren, maar door met zijn eigen vakmanschap nieuw artistiek terrein te verkennen. L’enfer zou echter nooit afgerond worden, maar vastlopen in ruzies, perfectionisme en externe deadlines.

Voordat het zover was, had Clouzot al vele uren opgenomen, waaronder filmexperimenten met omgekeerde kleuren, bewegende belichting, bijzondere opnamehoeken en camerabewegingen. Hij liet zich daarbij inspireren door de kinetic art, die de verbeelding van beweging in schilderijen en beeldhouwwerken onderzocht. Wonderlijk genoeg had Clouzot vanuit de Verenigde Staten, op basis van het commerciële succes van zijn La vérité (1960) met Brigitte Bardot, een ‘onbeperkt budget’ gekregen....