Film / ‘District 9’ is intelligente science­fiction die verwijst naar hedendaags Zuid-Afrika.

hoe vaak gebeurt het dat sciencefiction wordt gebruikt om intelligent en humoristisch kritiek te geven op werkelijke maatschappelijke problemen? Zelden of nooit. En dat terwijl het genre daar zeer geschikt voor is, met zijn what if-mogelijkheden. Wat als dit of dat in de toekomst zou gebeuren? Wat als de dijken breken, wat als we twee keer zo lang leven, wat als… een ruimteschip opeens blijft hangen boven Johannesburg, vol met ondervoede aliens die niet meer weg kunnen? Dan worden ze opgevangen, moeten ze ‘humaan’ behandeld worden, ontstaan er sociale fricties, krijg je aparte ‘districten’, ontstaan rellen, krijgen ze scheldnamen (‘garnalen’) en de schuld van alles en moeten ze ‘voor hun eigen bestwil’ verplaatst worden naar een nog verder afgelegen gebied – zeg een soort hometown. De parallellen met de apartheid zijn overduidelijk, met dien verstande dat blank en zwart in dit...