In uitvoerige bewoordingen doet komiek Stephan Fry verslag van zijn bezoekje aan het hoofdkwartier van Apple. Met CEO Tim Cook dronk hij een sapje. ‘In some ways meeting a man like Cook is similar to meeting a great athlete or musician. You always come to the same conclusion: “That person,” you say to yourself, “didn’t get where they are by accident.”